Dagbehandeling

Na de individuele zorg kan het zijn dat jeugdigen uitstromen en het traject bij Heuvelhof afronden, maar het kan ook zo zijn dat een jeugdige nog net een beetje extra nodig heeft. Dat kan door het volgen van de dagbehandeling. Vaak wordt de dagbehandeling bewust ingezet als afschaling van het traject, zodat er geoefend kan worden in groepsverband. Het is voor de jeugdigen fijn dat ze al bekend zijn met Heuvelhof, de hulpverleners en andere jeugdigen, waardoor het wennen minder energie kost en doelen gelijk opgepakt kunnen worden. In eerste instantie zal er met de eigen hulpverlener geoefend worden in de groep, om op deze manier de overstap naar dagbehandeling zo prettig mogelijk te laten verlopen. Zodra de jeugdige er klaar voor is, zal de eigen hulpverlener afstand nemen. De kans op succes is met onze werkwijze optimaal.

Dagbehandeling is een mooie manier om op gestructureerde wijze te oefenen met een verscheidenheid aan vaardigheden. Het dagprogramma bestaat uit onderdelen zoals zelfvermaak, een groepsactiviteit en vrije ruimte. Jeugdigen raken meer vertrouwd met het zelfstandig uitvoeren van activiteiten, het afstemmen en rekening houden met anderen en leren belangrijke vaardigheden aan zoals het herkennen en aangeven van grenzen. We houden de groepjes klein, zodat er voor iedereen voldoende aandacht is.

Bij Heuvelhof hebben we al veel vriendschappen zien ontstaan die verder gaan dan alleen bij Heuvelhof. De kracht van ieder in zijn of haar waarde laten en elkaar accepteren zoals de ander is, is merkbaar in het onderlinge contact. Dit is een van de sleutels tot succes.