Individuele zorg

Wij willen er zijn voor de jeugdigen die moeite hebben met het vinden van een passende plek. Door onze brede kennis en een team van professionals gespecialiseerd in autisme zijn wij in staat om vrijwel iedere hulpvraag te beantwoorden.

Onder supervisie van een psycholoog NIP bieden wij iedere jeugdige een eigen zorgplan. De doelen uit het zorgplan worden ieder kwartaal geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. De ontwikkeling van de jeugdigen is hierin leidend en bepalend voor de invulling van de zorg. Ons doel is om de jeugdigen een fijne en veilige plek te bieden waar ze graag komen en waar de ontwikkeling als natuurlijk verloopt. Er zijn meerdere jeugdigen tegelijkertijd aanwezig, ieder met hun eigen zorgtraject en vaste hulpverlener. Op deze manier komen jeugdigen met elkaar in contact en is de kans op succeservaringen het grootst.

Wanneer doorstroom naar de dagbehandeling gewenst is, nemen jeugdigen samen met hun hulpverlener deel aan het programma van de dagbehandeling. Hierdoor hebben zij de mogelijkheid om waar nodig wat afstand te nemen van de groep en op eigen tempo te wennen. Zodra de jeugdige er klaar voor is, is deelname aan de dagbehandeling mogelijk. Dit betekent echter niet dat dagbehandeling altijd noodzakelijk is. In de meeste gevallen is (weder)instroom in het onderwijs meer voor de hand liggend wanneer het individuele traject afgerond is. Toeleiding tot onderwijs behoort dan ook tot de mogelijkheden bij Heuvelhof.

Onze zorg kan één of meerdere dagdelen per week ingezet worden. Het kan aanvullend zijn op het reguliere rooster, maar kan ook ingezet worden om toe te werken naar een gestructureerd weekprogramma. Het is een vrij intensieve vorm van zorg waardoor nog intensievere vormen van zorg, zoals bijvoorbeeld uithuisplaatsing of klinische opname, in veel gevallen voorkomen kan worden. Doordat het voor veel mensen met autisme ingewikkeld kan zijn om de theorie uit therapeutische gesprekken om te zetten naar het uitvoeren in de praktijk, is de combinatie van theorie en praktijk bij Heuvelhof een van de sleutels tot succes. 

Aanmelden

Aanmelden voor de individuele zorg kan door het invullen van het aanmeldformulier. Na het invullen van het aanmeldformulier zullen wij zo snel mogelijk contact opnemen om een afspraak in te plannen.