We zijn er ook voor de ouders

Hoewel ambulante thuisbegeleiding (vooralsnog) alleen bij hoge uitzondering wordt ingezet door Heuvelhof, werken wij uiteraard graag samen met instanties die dit wel bieden in het gezin. Wij zien er de meerwaarde zeker van in en zoeken daarom naar mogelijkheden om op onze eigen manier ook een vorm van ouderondersteuning te bieden.

Er wordt na ieder zorgmoment, zowel individueel als in groepsverband, een persoonlijke rapportage geschreven in het online cliëntadministratiesysteem genaamd Zilliz. Hierin wordt omschreven wat er is gedaan gedurende de dag, maar ook welke interventies er zijn ingezet en met welk effect. Daarnaast worden er in Zilliz evaluatieverslagen opgeslagen en worden de doelen ieder kwartaal geëvalueerd. Vertegenwoordigers kunnen dit inzien bij kinderen tot 12 jaar en vanaf 12 jaar met toestemming van de jeugdigen.

Behalve de lering die vertegenwoordigers uit de rapportages kunnen trekken, is er ook de mogelijkheid om tussentijds extra gesprekken in te plannen om de theorie uit de rapportages of vragen vanuit de thuissituatie door te spreken met een psycholoog. Dit staat los van de periodieke evaluatiegesprekken en de 1G1P overleggen. Ook kunnen er op laagdrempelige wijze vragen gesteld worden via de berichten in Zilliz of de whatsappgroep.

Heuvelhof denkt graag mee en is zich ervan bewust dat de thuissituatie de belangrijkste schakel is in de ontwikkeling van de jeugdige.