Voor de ouder/vertegenwoordiger

Ben je op zoek naar een plek waar je kind zich doelgericht, maar ongedwongen kan ontwikkelen? Meld je dan aan bij Heuvelhof. Via ons aanmeldformulier start je direct het aanmeldproces. 

Om goede zorg te kunnen verlenen, dient er voorafgaand aan de start van de zorg een inschatting gemaakt te worden omtrent de hulpvraag van de jeugdige en of Heuvelhof kan bieden wat nodig is. Tevens wordt er een inschatting gemaakt of de jeugdige voldoet aan de inclusiecriteria van Heuvelhof.

Op basis van de informatie uit het aanmeldformulier wordt alvast een eerste inschatting gemaakt of Heuvelhof de zorgvraag kan beantwoorden. Er wordt na het beoordelen van het aanmeldformulier contact opgenomen door Heuvelhof om een vrijblijvend kennismakingsgesprek in de plannen op locatie van Heuvelhof. Dit is een rondleiding, waarbij uitleg gegeven wordt over de mogelijkheden van Heuvelhof en er wordt getracht een beeld te schetsen van onze hulpverlening. Tevens wordt er een tweede inschatting gemaakt van de hulpvraag. Als beide partijen inschatten dat zorg vanuit Heuvelhof gepast is, zal er financiëring aangevraagd worden. Heuvelhof kan hierbij assisteren indien nodig.

Het is afhankelijk van welke financieringsvorm ingezet zal worden, welke stappen doorlopen worden:
PGB: Er wordt bij het Centrum Jeugd en Gezin een aanvraag ingediend voor zorg vanuit Heuvelhof. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ouders. Het wisselt per gemeente wat hiervoor nodig is. Bij het verstrekken van aanvullende informatie of het invullen van documenten kan Heuvelhof ingeschakeld worden. Tot de gemeente de aanvraag heeft beoordeeld, kan de zorg niet gestart worden, tenzij ouders bereid zijn de zorg zelf te financieren wanneer er door de gemeente besloten wordt geen akkoord af te geven.

ZIN: Wanneer er interesse is in het afnemen van onze zorg, wordt er een aanvraag neergelegd bij één van de volgende verwijzers; gemeente, huisarts, jeugdarts, gecertificeerde instelling of een medisch specialist. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij ouders. Wij zijn gecontracteerd met de volgende gemeentes:
SBJH: Zoetermeer, Leidschendam-Voorburg, Delft, Midden-Delfland, Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk en Wassenaar Westland
- Holland Rijnland: Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse, Teylingen, Oegstgeest, Leiden, Leiderdorp en Zoeterwoude
 

Zodra er een akkoord is voor het inzetten van zorg vanuit Heuvelhof, zal er naar de planning gekeken worden. Het is niet mogelijk al een dag vast te zetten voorafgaand aan het verstrekken van het akkoord. Er wordt zo spoedig mogelijk een intake ingepland. Deze dient afgenomen te zijn voordat de zorg van start zal gaan. De intake biedt de jeugdige en/of vertegenwoordiger de mogelijkheid om naast het klachtenbeeld en andere relevante informatie alvast een duidelijke doelstelling te formuleren voor de korte en lange termijn, zodat dit direct meegenomen kan worden tijdens de zorg.

Wil je meer informatie over onze zorg of heb je vragen? Neem gerust contact op. Wij helpen je graag verder.