Over Heuvelhof

Bij Heuvelhof is onze missie duidelijk: Het bieden van echte zorg op maat, volledig afgestemd op onze doelgroep. Heuvelhof wil er zijn, juíst voor deze complexe doelgroep die elders geen passende plek kan vinden. Onze doelgroep bestaat uit jeugdigen gediagnosticeerd met autisme (of met vermoedens van autisme) die vaak daarnaast nog te kampen hebben met andere problematiek.

Wij hebben door onze jarenlange ervaring in de zorg een efficiënte aanpak gecreëerd waarbij het gevoel van vertrouwen en veiligheid voorop staat. Dit zijn volgens ons de belangrijkste voorwaarden om goede zorg te verlenen. Ons team bestaat uit hoogopgeleide professionals die zijn gespecialiseerd in autisme. De zorg vanuit Heuvelhof komt voort uit warmte en betrokkenheid en dit is merkbaar in onze werkwijze. Geen jeugdige is hetzelfde en daarom is vrijwel alles persoonlijk afgestemd op de jeugdigen bij Heuvelhof. Hierbij kun je denken aan de juiste match met de hulpverlener, de indeling van de ruimtes met andere jeugdigen en uiteraard de doelen waaraan gewerkt wordt.

De hulpverleningstrajecten zijn zo kort als mogelijk, maar zo lang als nodig. De zorg is ontwikkelingsgericht en deze ontwikkeling wordt nauw gemonitord en geregeld geëvalueerd. De locatie is kleinschalig en erg overzichtelijk voor de jeugdigen, waardoor zij al gauw een vertrouwd en bekend gevoel hebben. Onze dieren zijn hierbij helpend. Hoewel het niet noodzakelijk is om de dieren in te zetten bij onze hulpverlening, is hun aanwezigheid vaak al van grote toegevoegde waarde. Zij kunnen ingezet worden voor doeleinden zoals het maken van contact, het vinden van ontspanning maar ook zeker voor doeleinden zoals verbeteren van het zelfbeeld en verkrijgen van een stukje verantwoordelijkheidsgevoel.

Hoewel de hulpverlening in eerste instantie één op één is, wat inhoudt dat iedere jeugdige gekoppeld is aan een hulpverlener, is de zorg wel in aanwezigheid van andere jeugdigen en hulpverleners. De onderlinge sfeer is respectvol met een gevoel van acceptatie. Wie bij Heuvelhof start, wordt opgenomen in het Heuvelhof netwerk dat zelfs tot vriendschappen buiten Heuvelhof kan leiden. 


 


 

Francine

Psycholoog - NIP en SKJ geregistreerd

 

Ik ben Francine. Na het VWO heb ik mijn Propedeuse Culturele Antropologie / Ontwikkelingssociologie behaald. Daarna heb ik de overstap gemaakt naar de bachelor Psychologie. Het werk in de Culturele Antropologie gaf mij minder voldoening dan ik op voorhand had verwacht. Vervolgens heb ik de Master Klinische Psychologie afgerond op de Universiteit van Leiden. Deze keuze heeft ertoe geleid dat ik mijn leven in kon richten op een manier waar ik vroeger alleen maar van kon dromen.

Als student werkte ik met veel plezier als begeleider bij Inzowijs. Daarna heb ik werkervaring opgedaan als psycholoog bij de instellingen Rivierduinen en Parnassia Groep. In deze periode heb ik ontzettend veel geleerd en deze ervaringen en lessen kon ik mooi meenemen naar Heuvelhof. Ik weet nu wat het is om te werken in een multidisciplinair team zoals bij deze instellingen, dus met psychiaters, verpleegkundigen en andere psychologen. Dit was leerzaam en sommigen van hen in het bijzonder hebben mij zo ontzettend veel bijgebracht in mijn ontwikkeling als psycholoog. Verder heb ik geleerd waar werknemers mee worstelen bij het werken voor een grote instelling en ik heb kunnen ervaren wat ik zelf graag anders zou zien, om bij Heuvelhof een prettige werkplek te maken. Blij personeel leidt tot betere zorg.

Al vanaf mijn studententijd werk ik met kinderen met de autismespectrumstoornis en onbewust kwam het gedurende mijn hele carrière op mijn pad. Toen ik de overstap maakte van een hoogspecialistisch autismeteam naar een hoogspecialistisch ADHD team, merkte ik hoe terughoudend behandelaren worden zodra de diagnose autisme opsteekt. Veel hulpverleners durven behandeling niet aan en verwijzen door, waardoor patiënten op wachtlijsten komen terwijl een behandeling gewoon van start kan gaan als de reguliere behandeling enigszins passend wordt gemaakt voor iemand met autisme. Patiënten met autisme werden om dit te voorkomen vooral bij mij ingepland.
Gedurende mijn werk voor de instellingen, was Heuvelhof al van start gegaan. De combinatie van werken voor de instellingen waarbij ik puur aan de behandeling hoefde te denken en het werken voor Heuvelhof, waarbij niet alleen over de begeleiding, maar over het gehele traject en alle randvoorwaarden nagedacht diende te worden, vond ik erg leuk. Daarnaast heb ik ontzettend veel kunnen leren van mijn collega’s bij de instellingen.

Toen het te veel werd om te combineren, heb ik er voor gekozen om voor enkel Heuvelhof te gaan omdat de mogelijkheid om zelf de zorg in te richten en directe invloed te hebben op de kwaliteit iets is wat mij aantrok. Daarnaast is het werken met kinderen en dieren op een boerderij een combinatie van vrijwel al mijn kinderdromen.
Het is mooi om te zien hoe Heuvelhof zich ontwikkelt, hoe wij zelf continu bezig zijn met het ontwikkelen en verbeteren van de zorg en met name om te zien hoe het voor ouders en cliënten een verademing kan zijn om van onze persoonlijke zorg gebruik te kunnen maken. Doordat wij zelf verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit en er korte lijntjes zijn, kan ik mijn functie inrichten zoals wij nodig achten. Zo vind ik het erg leuk om mij met verdieping van kennis bezig te houden, wat zich vertaalt in dat ik mij steeds meer richt op de coaching van cliënten, begeleiding van ouders en personeel en ontwikkelen van cursusmateriaal.
Ik haal er veel voldoening uit wanneer ik rondloop op de locatie en tevreden cliënten en tevreden medewerkers zie, ik mijzelf op intellectueel vlak kan uitdagen en merk dat onze manier van zorg net dat stapje extra biedt. 

Kelly

Jeugd- en gezinsprofessional - SKJ geregistreerd

Ik ben Kelly. Ik ben van nature een ondernemer en ben altijd al op zoek geweest naar manieren om bij te dragen. Op het moment dat ik jonge paarden op ging leiden tot betrouwbare kinderpaarden en sportpaarden, begon ik in te zien dat het werk met de dieren en mensen mij veel voldoening bracht. Ik heb deze trainingsstal uitgebouwd en kwam in aanraking met het werk met kinderen met een beperking. Ik ben dit in eerste instantie naast de trainingsstal gaan doen en het was geweldig om hen de mogelijkheid te bieden om het buitenleven te ervaren onder mijn begeleiding. Omdat ik merkte dat mijn manier van omgang met de kinderen van positieve invloed was op de ontwikkeling van kinderen, ben ik mij hier meer op gaan richten. In eerste instantie vanuit mijn voormalige bedrijf, K. van Dorp (activiteitenbegeleiding). Kinderen met vrij diverse problematiek kwamen voor dagbesteding. Door hen mee te nemen in een gezonde dagstructuur werden laagdrempelige doelen behaald.

Toen wij Heuvelhof oprichtten, ging het als vanzelf dat de focus meer hierop kwam te liggen en werd mijn voormalige bedrijf K. van Dorp afgebouwd. Ik heb veel geleerd en plezier beleefd aan de dagbesteding, maar het meer ontwikkelingsgerichte karakter van Heuvelhof had voor mij toch de voorkeur. Ik heb in deze periode mij omgeschoold tot SKJ geregistreerde jeugd- en gezinsprofessional met een specialisatie in de autismespectrumstoornis. Het werk zelf, de professionaliteit, de persoonlijke benadering en met name de stappen die de kinderen maken door middel van onze manier van zorg, maakt dat ik vreugde voel in mijn werk. Tevens richt ik mij op de andere taken van de bedrijfsvoering, zoals de financiële zaken en de administratieve taken.

Het is mijn droom om Heuvelhof samen verder uit te bouwen, waarbij wij zoveel mogelijk kinderen helpen bij het vinden van dat plekje in de maatschappij waar velen zo zoekende naar zijn. Het inrichten van Heuvelhof op een manier die naar ons idee aansluit bij de behoeftes die op dat moment spelen bij onze doelgroep en dit zo in te richten dat het haalbaar is binnen de eisen van wet- en regelgeving maakt deze functie enorm uitdagend.