Individuele begeleiding

Samen met de cliënt vergroten wij de zelfredzaamheid van de cliënt. Wij kijken waar de interesses en talenten liggen en dat gebruiken we bij het aanleren of vergroten van de gewenste vaardigheden. Ons professionele team biedt efficiënte zorg waardoor doelen behaald worden, maar wij doen dit niet op een dwingende of sturende manier. Het behalen van doelen is een natuurlijk gevolg van de manier waarop wij de zorg inzetten, zodat onze cliënten niet belast worden met het ‘moeten’.
Bij de angst voor honden van een cliënt zijn we bijvoorbeeld gestart met het bekijken en observeren van een hond van achter een raam en kijken hoe een andere cliënt trucjes met de hond oefent. Zo kon onze cliënt bijvoorbeeld opdrachten geven aan de andere cliënt om uit te voeren met de hond. Vervolgens bouwden we dit op door de cliënt zelf een snoepje te laten geven vanuit het raam en in dezelfde ruimte te zijn als de hond. Daarna mocht de cliënt een snoepje op de grond leggen voor de hond, tot de cliënt uiteindelijk zelf een trucje ging uitvoeren met de hond. Dit was zo'n succes dat honden nu het lievelingsdier van deze cliënt zijn.

De begeleiding is onder te verdelen in licht, middel en zwaar. Hieronder geven wij een korte uitleg over deze termen:

Individuele begeleiding licht
De cliënten bij deze vorm van begeleiding volgen veelal regulier onderwijs. Voor deze groep is bijvoorbeeld de zelfstandigheid een uitdaging. Zij vinden het lastig om te starten met een taak of om deze helemaal af te maken. Ze zijn misschien geneigd om veel achter een scherm te zitten zonder de juiste begeleiding. Zij hebben wel een diagnose en kunnen nog een extra zetje in de goede richting gebruiken om te zorgen dat ze niet meer last krijgen van hun diagnose.

Individuele begeleiding middel
De cliënten bij deze vorm van begeleiding ervaren wat meer hinder van hun diagnose. Deze zorg wordt bij ons het meeste aangevraagd. De cliënten bij deze begeleiding lopen vast in de thuissituatie en/of op school en hebben meer begeleiding nodig. Deze groep volgt vaker speciaal onderwijs.

Individuele begeleiding zwaar
Deze cliënten lopen zodanig vast dat zij veel hulp nodig hebben. Zij zijn veelal uitgevallen op school en ook thuis lopen zij tegen problemen aan. Zij hebben veel last van hun klachten en het is belangrijk dat zij gestructureerde zorg aangeboden krijgen. Zij hebben vaak ernstige beperkingen in de sociale communicatie en flexibiliteit.

Onze begeleiding is vooral gericht op de (sociale) ontwikkeling van onze cliënt. Wij stellen per ontwikkelingsgebied, samen met de ouders, andere hulpverleners en het liefst ook met de cliënt, doelen op.