We zijn er ook voor de ouders

Wij vinden het ook belangrijk om de ouders van een cliënt zo goed mogelijk te ondersteunen met professionele hulp. Wij willen de ouders ontzorgen omdat het voor hun een belasting kan zijn op het gezinsleven en persoonlijke beleving om dag in dag uit zorg te geven aan een kind met een diagnose. Dat zegt natuurlijk niks over de liefde naar hun kind, maar wel iets over de energie dat het kan kosten. Daarnaast betrekken wij de ouders bij de voortgang van de ontwikkeling van hun kind. Zo ondersteunen wij ze indien gewenst bij de aanvraag voor zorg bij de gemeente en schrijven wij een uitgebreide rapportage na ieder begeleidingsmoment zodat ouders dit in kunnen lezen. Hierin vermelden we onder andere welke interventies zich er eventueel hebben voorgedaan en wat het effect hiervan was. Maar we vermelden ook wat de leermomenten waren van de cliënt en leuke momenten die er zijn geweest. Dit maakt het ook makkelijker voor de ouders om thuis de dag te bespreken. De sfeer is ongedwongen, wat maakt dat cliënten hier graag komen en zelfs graag meehelpen met dingen die zij thuis of op andere zorglocaties liever niet doen (dierenverzorging bijvoorbeeld). De doelen voor hun kind stellen wij graag samen met de ouders op, zodat zij optimaal betrokken zijn.

Wij evalueren periodiek met de ouders en eventueel de cliënt zelf over de voortgang. Ons advies is om dit elke 6 maanden te doen, maar ook hier zijn we flexibel in en stemmen we dit van te voren af. Wanneer de beschikking afloopt en er moet een verlenging hiervoor aangevraagd worden, dan helpen wij de ouders hier natuurlijk ook bij.

Ook helpen wij de ouders door het geven van cursussen zodat de ouders beter geïnformeerd zijn over wat de diagnose precies inhoudt en hoe zij hier thuis mee om kunnen gaan. Ze worden tijdens de cursus geïnformeerd over wat er allemaal bij een diagnose komt kijken en ouders kunnen tijdens de cursus ook vragen stellen waar ze mee zitten. Natuurlijk zijn wij altijd beschikbaar om vragen tussendoor te beantwoorden en ouders te helpen waar nodig.

Het kan ook zijn dat de ouders tegen problemen aanlopen rondom de opvoeding. Soms is uitleg voldoende om meer begrip te creëren over wat er in het hoofd van een cliënt omgaat. Soms is de situatie iets complexer. In dat geval kijken we mee in de thuissituatie en gaan we na hoe wij de situatie voor de ouders en het kind weer in balans kunnen krijgen. We geven handvatten om thuis weer de rust en plezier te beleven waar iedereen van geniet.